Made by C.A.P

Calle var ingenjör i grunden och gjorde många uppfiningar. Tyvärr så var det bara en som kom ut på marknaden. Några av hans egna saker som han gjorde finns fortfarande kvar. Bredbysågen var den uppfinning som blev känd i nästan hela världen. En timmersåg som gjorde att det gick att såga lättare och fortare. Patentet såldes till Sandvik och döptes om till flera olika namn. Hittar du en såg som det står "Bredbysågen" på så vet du vem som tagit fram den.